FPT Play Box – Box Truyền Hình Internet

2.500.000 1.850.000

Chuẩn kết nối USB
Tính năng Dolby
Kết nối Wifi 2.4Ghz/5Ghz