Thông tin liên hệ : 

Tổ 4, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: 08 86 77 5438 – Hotline: 0968 951 665
Email: vutiem1987@gmail.com
Websie: http://danocomputer.com